Vital Floorball Skills

Vital Floorball Skills är den modell som vi jobbar efter och är nivå- och åldersanpassad för att kunna erbjuda och nå bästa möjliga inlärningsnivå under Örnsköldsvik Innebandy Camp.

Vital Coaching Skills VCS           Tränare
VCS – Utbildning för tränare och ledare i de olika inlärningsnivåerna. Genom kunskap om vad vi ska träna för att nå bästa möjliga utveckling för sina spelare.

Vital Playing Skills VPS             f. 08-10
VPS – Utveckling av dina färdigheter I olika spelmoment som är så matchlika som möjligt och bygger på vilka valmöjligheter jag har som spelare under match. Syfte är att hitta rörelsemönster och spelförståelse tillsammans med mina lagkompisar

Vital Technical Skills VTS         f. 11-13
VTS – Utveckling av dina färdigheter i olika tekniska moment där vi jobbar med klubbteknik, rörelsefärdigheter och skotteknik

Vital Learning Skills VLS            f .14-116
VLS – Utveckling genom att spela i oilka former där varje individ ska ha mycket boll i olika moment.